Kur'anı Kerim

Esmâü'l-Hüsna

EL - HALÎM (C.C.)

Çok yumuşak, çok hilm sahibi, kullarının günahları sebebiyle rızıklarını kesmeyen, ceza vermede acele etmeyen.

Günün Ayeti

Biz gerçekten insanı en güzel şekilde yarattık.(95/Tin/4)

Günün Duası

"Yâ Rabb, benim hatâlarımı, bilmeden yapdıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!” Amin

Günün Hadisi

Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler, vücudun bir uvzu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar.

Ziyaretçi Defteri

    Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için ziyaretçi defterini kullanabilirsiniz.

  • Deftere Yaz / Oku