SEÇME HADİSLER


Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) buyurdu : "Sizden biriniz, ben kendisine babasından, çocuğundan ve tüm insanlardan daha sevimli olmadıkça ( tam ) iman etmiş olamaz.

Hz.Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: ''Müslüman , Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir.
Muhacir'de Allah'ın yasakladığı şeyleri bırakan kimsedir.''

Hz.Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: '' İlmin kaldırılıp cehaletin kökleşmesi, zinanın ortaya çıkması, şarabın içilmesi kıyametin belirtilerindendir.''

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız.Oraları kabirlere çevirmeyiniz.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : ' İkindi namazını kaçıran kimse, sanki ailesi ve malı gasbedilip kaybedilen kimse gibidir.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur : '' Kim bir namazı kılmayı unutursa hatırladığında kılsın. Unutulan bu namazın bundan başka yapılacak kefareti yoktur. ( Beni hatırlamak için namaz kıl.) ''Taha 14''

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Kim Allah için hacceder ve bu arada kötü söz söylemez, günah işlemez ise hac'dan annesinden doğduğu günkü gibi (günahsız olarak) döner '' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Ramazan ayı girdiğinde semanın kapıları açılır, cehennemin kapıları kilitlenir, şeytanlarda zincire vurulur.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Kıyamet gününde müezzinlerin boyları herkesten uzun olacaktır.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Allah hayrını dilediği kimseyi günahlarını bağışlamak ve derecesini yükseltmek için sıkıntıya sokar.'' buyurmuştur.


Hz.Peygmber (s.a.v.) : '' Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennemde öyledir.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Yarım hurma ile olsa da ateşten korunun.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Kişinin Müslümanlığının güzelliği, kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi iledir.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Sarhoşluk veren tüm şeyler haramdır.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Merhamet etmeyene merhamet edilmez.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Kim bizim şu dinimizde bulunmayan bir şeyi ortaya koyarsa, bu koyduğu şey kabul edilmez.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Mü'mine zarar veren veya hile yapan mel'undur.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Ashabıma sövmeyiniz, kötü söz söylemeyiniz, dil uzatmayınız.Eğer biriniz Uhud dağı kadar altın sadaka verse, onların verdiği ne bir avuç sadakaya ne de yarısına eşittir.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Kendileri hayatta iken üzerlerine kıyametin koptuğu kimseler, halkın en kötüleridir.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Kim Allah yolunda savaşa çıkan kimseyi donatırsa, o da savaşa çıkmış demektir.Kim Allah yolunda savaşa çıkan bir kimsenin geride kalanlarıyla güzelce ilgilenire, o da savaşa çıkmış demektir.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Cennete baktım, cennetliklerin en çoğunun fakirler olduğunu gördüm.Cehenneme baktım, cehennemliklerin en çoğunun kadınlar olduğunu gördüm.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Kim ödemek maksadıyla insanların mallarını (ödünç) alırsa, Allah ona bunu ödetir.Kim ödemeyip telef etmek maksadıyla alırsa Allah'ta onu telef eder.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Kim yeryüzünden bir şeyi haksız yere alırsa, aldığı şey yedi kat yere kadar boynuna sarılır.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Her kul öldüğü hal üzere diriltilir.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Saflarınızı düzeltin.Yoksa Allah yüzlerinizi ayrı ayrı yönlere çevireceğini kesinlikle bilin.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Münafığın alameti üçtür:1- Konuştuğu zaman yalan söyler. 2- Söz verdiği halde sözünde durmaz.3- Kendine emanet verildiğinde hıyanet eder.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Cibril durmadan komşu hakkı konusunda bana tavsiyede bulunuyordu.Öyle ki:Yakında komşuyu komşuya varis kılacak sanmıştım.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Büyük günahlardan bazıları şunlardır:Allah'a şirk koşmak, ebeveyne karşı gelmek, cana kıymak ve yalan yere yemin etmektir.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihat ediniz.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Çok güçlü olan kimse insanlarla çok güreşip, onları yenen değildir.Asıl güçlü olan;hiddetlendiği zaman hiddetini yenendir.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v. ) : '' Kıyamet günü bana inananların en yakını,bana en çok salavat okuyandır.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Sizin en hayırlınız borcunu en güzel şekilde ödeyendir.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Dünya mü'mine hapishane, kafire cennettir.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Kişi ile şirk arasında ( fark ) namazın terki gibidir.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Allah'ım şikak ( haktan ayrılıp,bölünmek) tan, nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Sübhanallahi vebihamdihi,sübhanallahil azim : Rahmana sevimli, dile kolay, mizanda ağır gelen iki kelimedir.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Koğuculuk yapan cennete giremez.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Bir kimse, birisine fasık veya kafir ithamında bulunurda, bu kimse böyle değilse ithamı kendisine döner.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Allah yolunda şehit olmayı canı gönülden isteyen kimse, şehit olmasa da şehitlik sevabına nail olur.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' İlim tahsili için sefere çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Muhakkak Allah şu Kur'an la (amil olan) kavimleri yüceltir ve onun izinden gitmeyenleride alçaltır.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Kişi dostunun dini üzeredir.O halde sizden biri dost edineceği kimseye dikkat etsin.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin.Ona gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin.Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğzetsin.Bu ise imanın en zayıf olması halidir.'' buyurmuştur.
<
Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir.Minberimde (cennetteki Kevser) havzının üzerindedir.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Sizler idareciliğe düşkün olacaksınız, ama bu kıyamet günü pişmanlık olacaktır.Süt emziren(bu halde iken) ne güzeldir.Sütten kesende(bu halde iken) ne kötüdür.'' buyurmuştur. (Açıklama: Süt emziren süt kesen mecazi bir ifadedir. Bundan maksat iradeciliğin başlangıcı güzel ve hoş görünebilir, ancak bundan ayrılıp sütten kesilme gibi kötü ve hoş değildir.)

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah onun tevbesini kabul eder.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil kalplerinize bakar.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Şüphesiz sizin en iyiniz ahlak bakımından en iyi olanınızdır.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Sizden biriniz döğüştüğünde yüze vurmaktan sakınsın.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' İnsanlara öyle bir zaman gelir ki, bu zamanda bir kişi ele geçirdiğinin helalinden midir, yoksa haramdan mıdır? olduğuna hiç aldırmaz.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Aldatan bizden değildir.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Allah'ım günahımı bağışla, evimi genişlet, rızkımı bereketlendirip çoğalt.'' diye dua etmiştir.

Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' Kim bana itaat ederse, muhakkak ki Allah'a itaat etmiş olur.Kim bana isyan ederse, Allah'a isyan etmiş olur.'' buyurmuştur.


Hz.Peygamber (s.a.v.) : '' İki nimet vardır ki, insanların çoğu onlar hususunda aldanmıştır.Sıhhat ve boş vakit.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Zina eden bir kimse, mü'min olduğu halde edemez.Bir kimse mü'min olduğu halde içki içemez, hırsızlık yapan, mü'min olduğu halde hırsızlık yapamaz.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Müslümana sövüp kötü sözler söylemek fasıklıktır.Onunla savaşmak ise küfürdür.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Cehennem nefse hoş gelen şeylerle perdelenmiştir.Cennet ise nefse hoş gelmeyen şeylerle perdelenmiştir.'' buyurmuştur.

Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Ölülere kötü söz söylemeyiniz.Çünkü onlar önceden gönderdikleri amellerine kavuşmuşlardır.'' buyurmuştur.


Hz.Peygamber ( s.a.v.) : '' Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin söylediğini tekrar ediniz.'' buyurmuştur.