SESLİ HADİSLER


Enes bin Malik hazretleri Rasulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

İçine düştüğü bir hatanın pişmanlığıyla kıvranan bir insan diliyle istiğfar etmese de affolunur.

(Müsnedü’ş-Şihâb, 1/264; el-Firdevs, 37 558)

* Hadisi dinlemek için lütfen hadisin apaça metninin üzerine tıklayınız.