SESLİ HADİSLER


Damra bin Habib ve Hakim bin Umeyr (radıyallâhu anhümâ) hazretleri, Efendiler Efendisi’nin şöyle buyurduğunu naklederler:

Kendisi için bir hayır kapısı açılan kimse onu bir fırsat bilip değerlendirme konusunda acele etsin! Zira, o kapının ne zaman kapanacağı belli olmaz.

(Müsnedü’ş-Şihab, 1/268; ez-Zühd libni’l-Mübârek, 1/38)

* Hadisi dinlemek için lütfen hadisin apaça metninin üzerine tıklayınız.